Tuyển Mobile Developer (Android, iOS)

The Job

  • Phát triển mới hoặc customize nhưng app của công ty /khách hàng Nhật
  • Nghiên cứu và thực thi nhưng công nghệ mới liên quan đến smartphone

Your Skills and Experience

  • Hiểu biết tốt Java cho Android hoặc Objective-C (biết thêm Swift là 1 lợi thế), lập trình hướng đối tượng.
  • Hiểu biết về kiến trúc của Android hoặc iOS, kiến trúc ứng dụng và cách thức ứng dụng hoạt động.
  • Có thể sử dụng tốt Eclipse và Android Studio hoặc XCode, Interface Builder và Story Board.
  • Uu tiên những bạn đã từng làm những ứng dụng liên quan đến chat, realtime

See more: https://itviec.com/jobs/bap-mobile-developer-android-ios-5029

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên