iViettech – Đăng ký kiến tập tại FSOFT – Dành cho học viên iViettech

 Friday, 12/08/2016

iViettech – Đăng ký kiến tập tại FSOFT – Dành cho học viên iViettech

Với mục tiêu giúp học viên hiểu rõ hơn về công việc thực tế của một lập trình viên, cũng như vai trò của các kiểm thử phần mềm, quy […]

Với mục tiêu giúp học viên hiểu rõ hơn về công việc thực tế của một lập trình viên, cũng như vai trò của các kiểm thử phần mềm, quy trình làm phần mềm và môi trường làm việc của các công ty phần mềm, đồng thời mở ra cơ hội việc làm cho các Tân lập trình viên.

Trung tâm Đào tạo Lập trình viên chuyên nghiệp iViettech có kế hoạch liên kết với các công ty phần mềm tổ chức tham gia kiến tập tại Công ty phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, dự kiến bao gồm các công ty FSOFT ĐÀ NẴNG, ASIAN TECH, TOÀN CẦU XANH, GAMELOFT, SIOUX, LOGIGEAR…

Về thời gian và địa điểm kiến tập: sẽ thông báo cụ thể sau (mỗi đợt dự kiến thời gian tham quan là 1 buổi, số lượng tối đa 30 học viên)

Các bạn học viên đăng ký tham gia trước ngày 20/8/2016 tại bộ phận tư vấn (trực tiếp hoặc qua điện thoại 0511.3888279) để Trung tâm sắp xếp.

Đợt này chúng ta sẽ tham quan FSOFT Đà Nẵng vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Kien tap

Đăng ký tham dự:
– Đăng ký Online: goo.gl/vaYJW1
– Qua điện thoại: 05113 888 279
– Email: contact@ivietttech.vn
– Trực tiếp: 92 Quang Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Ghi chú: đợt này chỉ dành cho học viên iViettech

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên