Lập trình viên chuyên nghiệp

Khóa học “Lập trình viên chuyên nghiệp” trang bị kiến thức hoàn chỉnh của một kỹ sư phần mềm để học viên có thể tiếp nhận ngay công việc. Học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Web, HTML, Java Script, Cơ sở dữ liệu cho Lập trình viên, Công nghệ lập trình Java, Kỹ năng thiết kế phần mềm và  kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong công việc.

100% học viên tốt nghiệp khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp được tuyển dụng và đang làm việc tại các công ty phần mềm ở Đà Nẵng như FSOFT, DTT, Enclave, Smooth, AsianTech, Công ty phần mềm Nhật Bản(JSC)…

 

Khóa học lập trình viên chuyên nghiệp

Khả năng của học viên sau khóa học

– Hiểu rõ các công việc trong ngành phần mềm.

– Nắm rõ kiến thức, kỹ năng làm việc với công nghệ Java.

– Đạt được kỹ năng của một kỹ sư phần mềm như:

             + Thiết kế Web.

             + Thiết kế và vận hành CSDL.

             + Lập trình trên công nghệ Java.

             + Thiết kế phần mềm.

– Sử dụng tốt Tiếng Anh chuyên ngành.

– Các kỹ năng mềm sẵn sàng cho công việc.

– Kinh nghiệm thực hiện dự án.

 

Quyền lợi của học viên

– Đạt được kiến thức và kỹ năng của một Kỹ sư phần mềm.

– Được tư vấn phát triển nghề nghiệp.

– Được hỗ trợ tìm việc cho đến khi có việc.

– Được cập nhật miễn phí công nghệ liên quan trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp.

 

Thời lượng khóa học

STT Môn học Thời lượng
1  Thiết kế web với HTML5, CSS3, JavaScripts 44
2  Thiết kế, khai thác CSDL với SQL Server 2012 48
3  Lập trình Java căn bản 40
4  Lập trình ứng dụng trên Java 24
5  Lập trình xây dựng ứng dụng Web trên Java 48
6  Lập trình Java nâng cao (Xây dựng ứng dụng Enterprise với Spring Framework) 48
7  Thiết kế phần mềm 24
8  Thực hiện dự án phần mềm 22
9  Kỹ năng tìm việc 10

– Tổng thời lượng: 304 tiết

– Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết

– Thời gian học:  8 tháng

Đối tượng tham gia và yêu cầu đầu vào

Khóa học phù hợp với các bạn trẻ đam mê lập trình và muốn đầu tư bài bản để thành công lâu dài cho nghề nghiệp.

STT Yêu cầu đầu vào
Nếu chưa có
1  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lập trình. Tham gia khóa Cơ bản về lập trình.

 

Học phí

Học phí theo tháng (8 lần) 1,600,000 (VND) * 8
Học phí theo kỳ (3 lần) 4,050,000 (VND) *3 – Tiết kiệm 5%
Đóng trọn khóa (1 lần) 11,520,000 (VND) – Tiết kiệm 10%
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên Giảm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính Giảm 400,000 (VND) mỗi người

GiftĐăng ký ngay để được giảm 10% học phí tháng đầu tiên.

 

Nội dung khóa học

1. Thiết kế web với HTML5, CSS3, JavaScripts

– Kiến thức cơ bản về Web, HTML, CSS

   + Giới thiệu về Web và mô hình ứng dụng Web
   + Giới thiệu về HTML và CSS
   + Làm việc với các điều khiển của HTML
   + Sử dụng HTML và CSS để thiết kế trang Web
   + Thiết kế trang Web cho thiết bị di động

– Sử dụng JavaScripts và HTML5 để mở rộng trang Web

   + Làm quen với JavaScripts
   + Sử dụng jQuery
   + Sử dụng Bootstrap
   + Sử dụng các điều khiển nâng cao của HTML5
   + Cách thiết kế một Website chuyên nghiệp
   + Test và deploy một Website

2.  Thiết kế, khai thác CSDL với SQL Server 2012

   + Giới thiệu về SQL và hệ quản trị CSDL SQL Server 2012
   + Những kỹ năng cần thiết về SQL
   + Thiết kế và cài đặt CSDL
   + Kỹ năng nâng cao SQL 
   + Quản trị CSDL

3: Lập trình Java cơ bản (Java SE)

– Kiến thức cơ bản về Java

   + Giới thiệu về lập trình Java
   + Làm việc với công cụ lập trình NetBean
   + Làm việc với kiểu dữ liệu
   + Làm việc với câu lệnh điều khiển
   + Kiểm tra dữ liệu đầu vào
   + Test và Debug ứng dụng

– Lập trình hướng đối tượng với Java

   + Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng
   + Thiết kế hướng đối tượng
   + Làm việc với Class, Object
   + Làm việc với thừa kế (inheritance)
   + Làm việc với Interface
   + Các kỹ năng cao cấp về lập trình hướng đối tượng

– Lập trình Java nâng cao

+ Làm việc với Mảng (Array)
+ Làm việc với Collection và Generics
+ Làm việc với Dates và Strings
+ Kiểm soát Exceptions
+ Làm việc với Threads
+ Cách triển khai một ứng dụng Java

– Lập trình Giao diện với Java Swing

+ Thiết kế một Form
+ Làm việc với các Control và Handles Events
+ Cách triển khai một ứng dụng Form

– Làm việc với Cơ sở dữ liệu

+ Thiết kế Cơ sở dữ liệu
+ Sử dụng câu lệnh SQL để tạo và khai thác Cơ sở dữ liệu

– Lập trình truy cập dữ liệu

+ Làm việc với Files
+ Làm việc với database qua JDBC

4: Lập trình Web với Java (Java Web)

– Kỹ năng cơ bản về lập trình Web

   + Giới thiệu về lập trình Web trên Java
   + Mô hình lập trình MVC
   + Làm việc với HTML5 và CSS3
   + Làm việc với Servlet và JSP
   + Làm việc với Session và Cookies
   + Làm việc với EL
   + Làm việc với JSTL
   + Sử dụng Custom JSP tags

– Làm việc chuyên sâu với Cơ sở dữ liệu
   + Làm việc với JDBC

– Kỹ năng nâng cao về Servlets và JSP

   + Làm việc với JavaMail
   + Làm việc với Java Security
   + Làm việc với Litseners
   + Làm việc với Filters
– Xây dựng một ứng dụng Web trên Java

   + Cách triển khai một ứng dụng Web 
   + Xây dựng một ứng dụng Web hoàn chỉnh

Kỳ 3: Java Enterprise (Xây dựng ứng dụng lớn với Spring Framework)

– Làm việc với Java Enterprise Architect
– Làm việc với Spring Framework
– Làm việc với Spring Core
– Làm việc với Spring JPA (Java Persistence API)
– Xây dựng ứng dụng Web với Spring MVC
– Xây dựng Web Service với Spring RESTFUL Web Service
– Bảo mật ứng dụng Web bằng Spring Security
– Viết Unit Testing với Junit
– Xây dựng ứng dụng Enterprise hoàn chỉnh với Spring

6. Thiết kế phần mềm

–  Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống
–  Phân tích và thiểt kế hệ thống theo mô hình hướng đối tượng
–  Làm việc với các bản vẽ:

   + Use Case Diagram
   + Class Diagram
   + Sequence Diagram
   + Activity Diagram
   + Component Diagram
   + Deployment Diagram

7. Thực hiện dự án 

–  Thực hiện dự án sát với thực tế các công ty phần mềm đang làm
–  Được giáo viên hướng dẫn thực hiện
–  Làm việc theo mô hình sản xuất phần mềm hiện đại (Scrum)
–  Sử dụng các công cụ quản lý như Redmine, BitButket

8. Kỹ năng mềm:

–  Hướng dẫn nghiên cứu, tiếp cận các công ty phần mềm
–  Hướng dẫn viết CV, đơn xin việc
–  Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
–  Hỗ trợ tìm việc cho đến khi tìm được việc làm
–  Tư vấn kỹ năng phát triển nghề nghiệp
–  Đạo đức nghề nghiệp
–  Làm việc với chuyên gia

Giảng viên là các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại thành phố Đà Nẵng như Axon Active, FSOFT, Evizi, Enclave, Logigear…

Học viên được sử dụng giáo trình và giáo trình điện tử theo tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ.

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình.

  • Hỏi tư vấn viên
  •  
  •  
  •  

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên