Kiểm thử phần mềm -New

Khóa học Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp nhằm giúp học viên tiếp cận với công việc kiểm thử phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khóa học không chỉ giúp các bạn có được việc làm mà còn phát triển tốt nghề nghiệp sau này.

Khóa học được thiết kế theo chuẩn quốc tế ISTQB nhằm giúp các bạn có thể tham gia thi chứng chỉ quốc tế sau khi tốt nghiệp cũng như đủ khả năng tiếp cận công việc theo môi trường quốc tế. Khóa học này phù hợp với các bạn yêu thích công nghệ thông tin nhưng không muốn chuyên sâu vào lập trình.

Học viên tốt nghiệp khóa học này đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn ở Đà Nẵng như Logigear, FSOFT, Sioux, Axon Active, DTT…

Đặc biệt, năm 2017 iViettech đã bổ sung phần Automation Testing như một môn học chính trong khóa học này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng từ các công ty phần mềm.

Khóa học kiểm thử phần mềm

 Ngành kiểm thử phần mềm đã tạo ra nhiều việc làm cho các bạn trẻ trong những năm gần đây.

Kỹ năng của học viên sau khóa học

–  Hiểu về kiểm thử phần mềm

–  Hiểu về qui trình phát triển phần mềm

–  Có kỹ năng kiểm thử cho một dự án phần mềm

–  Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm

–  Sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành

–  Sẵn sàng làm việc với vai trò kiểm thử tại các công ty phần mềm

 

Quyền lợi của học viên

–  Đạt được kiến thức, kỹ năng của một kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp

–  Được hỗ trợ tìm việc làm cho đến khi tìm được việc

–  Được các chuyên gia tư vấn phát triển nghề nghiệp

–  Được cập nhật miễn phí công nghệ liên quan trong vòng 3 năm

 

Thời lượng khóa học

STT

Môn học

Số giờ

 1   Kiểm thử cơ bản (Manual)

44

 1   Kiểm thử tự động (Automation)

44

2   Thực hiện dự án

22

3   Kỹ năng tìm việc

10

–          Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết
–          Thời gian học:  3 tháng

Đối tượng tham gia và yêu cầu đầu vào

Khóa học phù hợp với các bạn trẻ yêu thích CNTT nhưng không muốn chuyên sâu vào lập trình. Sinh viên Ngoại ngữ, Kinh tế và điện tử viễn thông cũng có cơ hội thành công cao với khóa học này.

Học phí

Học phí đóng theo tháng (3 lần) 1,650,000 (VND) * 3
Học phí trọn gói (1 lần) 4,460,000 (VND) – Tiết kiệm 10%
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên Giảm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính Giảm 150,000 (VND) mỗi người

GiftĐăng ký ngay để được giảm 10% học phí tháng đầu tiên.

 Nội dung chi tiết

(Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế ISTQB và yêu cầu từ các doanh nghiệp phần mềm tại Đà Nẵng)

Module 1: Kiểm thử cơ bản (Manual)

Kiến thức chung

 • – Khái niệm về kiểm thử phần mềm
 • – Mô hình ứng dụng
 • – Quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle – SDLC)
 • – Tài liệu mô tả yêu cầu
 • – Tài liệu thiết kế hệ thống

Chiến lược kiểm thử (Testing Strategy)

 • – Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)
 • – Kịch bản kiểm thử (Test Scnerio)
 • – Trường hợp kiểm thử (Test Case)
 • – Mã kiểm thử (Test Script)
 • – Các loại kiểm thử,  kiểm thử chủ động, Kiểm thử bị động
 • – Báo cáo tóm tắt về kiểm thử
 • – Quy trình kiểm thử phần mềm (Software Testing Life Cycle – STLC)
 • – Mô hình chữ V (V-Model)
 • – Ma trận truy nguyên (Traceability Matrix)
 • – Mô hình phát triển phần mềm AGILE, RUP
 • – Chuẩn kiểm thử (Testing Standards)
 • – Tái hiện lại lỗi (Production)
 • – Hoạch định, chiến lược kiểm thử( Test Strategy, Planning)
 • – Dữ liệu kiểm thử (Test Data)
 • – Thực hiện kiểm thử (Test Execution)
 • – Báo cáo và ghi lại lịch sử kiểm thử (Test Logs/Reports)
 • – Mức độ ưu tiên và nghiêm trọng (Severity Vs. Priority)

Các kỹ thuật kiểm thử (Testing Techniques)

 • – Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)
 • – Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing)
 • – Kiểm thử theo đường dẫn (Path Testing)

Các kiểu kiểm thử (Testing Types)

 • – Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)
 • – Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
 • – Kiểm thử hệ thống (System Testing)
 • – Kiểm thử hồi qui (Regression Testing)
 • – Kiểm thử chức năng (Functionality Testing)
 • – Kiểm thử hiệu năng (Load / Performance Testing)
 • – Kiểm thử tương thích (Compatibility Testing )
 • – Kiểm thức chấp nhận (User Acceptance Testing )
 • – Kiểm thử bốc mẫu (Smoke Testing)
 • – Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

Qui trình báo cáo lỗi (Bug and Defect Reporting Process)

 • – Qui trình của lỗi (Defect Life Cycle -DLC)
 • – Quản lý lỗi (Defect Management)
 • – Giám sát lỗi (Defect Tracking)
 • – Mức độ ưu tiên của lỗi (Defect Priority)
 • – Báo cáo lỗi (Defect Report)
 • – Phân tích tác động (Impact Analysis)

Công cụ quản lý chất lượng

 • – Tổng quan về công cụ quản lý chất lượng
 • – Làm việc với công cụ quản lý chấ lượng

Công cụ quản lý Lỗi (Jira Bug Tracker)

 • – Cơ bản về Jira Bug Tracker
 • – Cách sử dụng

 

Module 2: Kiểm thử tự động (Automation)

 • – Giới thiệu về kiểm thử tự động
 • – Tại sao cần kiểm thử tự động
 • – Qui trình kiểm thử tự động
 • – Làm việc với Selenium
 • – Sử dụng Selenium IDE
 • – Cơ bản về Java cho automation
 • – Tạo ra Selenium  WebDriver Script
 • – Kiểm thử tham số (Parameterize Test)
 • – Làm việc với Selenium method
 • – Làm việc với Verification Point
 • – Sử dụng Custom function
 • – Làm việc với Data Driven Test
 • – Debug Scripts
 • – Kiểm soát lỗi ngoại lệ (Exception Handling)
 • – Thực hiện báo cáo
 • – Thực hiện Tests và Tích hợp với Jenkins
 • – Automation Test Framework

 

Module3: Thực hiện dự án

 • – Thực hiện dự án sát với thực tế các công ty phần mềm đang làm
 • – Được giáo viên hướng dẫn thực hiện
 • – Làm việc theo mô hình sản xuất phần mềm hiện đại (Scrum/Agile)
 • – Được các công ty phần mềm tham gia chấm và lựa chọn

Giảng viên là các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại thành phố Đà Nẵng như Axon Active, FSOFT, Evizi, Enclave, Logigear…

Học viên được sử dụng giáo trình và giáo trình điện tử theo tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ.

 

 • Hỏi tư vấn viên
 •  
 •  
 •  

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên