Sơ đồ các lộ trình để trở thành web developer

 Monday, 09/04/2018

Sơ đồ các lộ trình để trở thành web developer

Nếu vẫn đang phân vân về con đường trở thành nhà phát triển front-end, back-end hay DevOps (công việc giao thoa giữa lập trình phần mềm và quản lý hệ thống để […]

Nếu vẫn đang phân vân về con đường trở thành nhà phát triển front-end, back-end hay DevOps (công việc giao thoa giữa lập trình phần mềm và quản lý hệ thống để vận hành phần mềm), các sơ đồ được thành viên kamranahmedse chia sẻ trên GitHub dưới đây sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn lộ trình của từng công việc.

Lộ trình Front-end

Lộ trình back-end

Lộ trình DevOps

Nguồn: genk.vn

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên