*Nhiều vị trí*

[BAP] Tuyển dụng nhiều vị trí:
1) 02 junior node js
2) 02 junior react js
3) 02 junior react native
4) 02 junior PHP 
5) 02 junior iOS
Thông tin chi tiết xem tại đây: https://bap.jp/?p=790&lang=en
Mọi người ai quan tâm gửi CV về cho mình nhé: recruit@bap.jp

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên