PHP ( All Levels)

Apply CV to hanglt@rikkeisoft.com; tuyendung@rikkeisoft.com

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành.
– Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch.
– Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Kiến thức nền về PHP tốt, tư duy nhanh nhẹn, chăm chỉ.
– Hiểu kiến thức về OOP, MVC, Coding conventions.
– Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL …).
– Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các framework PHP (CakePHP, Yii,
CodeIgniter, Laravel, Fuel …).
– Biết các công cụ quản lý mã nguồn: SVN hoặc GIT.

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên