Lập Trình Viên .NET

The Job

  • Tham gia phát triển ứng dụng ASP.NET cho các dự án của Microsoft
  • Nghiên cứu các công nghệ mới và tham gia phát triển trong các lĩnh vực IoT (Internet of Thing), Azure Cloud, Cortana App, BigData, MachineLearning, Xamarin, Universal app….
  • Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Your Skills and Experience

  • Trên 1 năm kinh nghiệm về lập trình ASP.NET.
  • Có kiến thức vững chắc về SQL.
  • Tư duy thuật toán tốt, nắm chắc kiến thức lập trình OOP.
  • Có khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh các công nghệ và ngôn ngữ lập trình mới, chịu được áp lực công việc.
  • Có khả năng phân tích các vấn đề và đưa ra giải pháp xử lý.
  • Có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.
  • Khả năng đọc – hiểu, viết tiếng Anh tốt.

Xem thêm: https://itviec.com/it-jobs/lap-trinh-vien-net-sdc-5401

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên