Software Developer (.NET, ASP.NET,C#)

The Job

– Phân tích thiết kế hệ thống và phát triển phần mềm ERP hiện có theo yêu cầu của ban lãnh đạo
– Vận hành và đảm bảo phầm mềm ERP hoạt động ổn định; quản trị database server để đảm bảo dữ liệu luôn được backup dự phòng và phục hồi dữ liệu khi cần.
– Triển khai ứng dụng phần mềm; đào tạo hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ người dùng, khắc phục các lỗi phát sinh.

Your Skills and Experience

– Tốt nghiệp đại học CNTT hệ chính quy (ưu tiên chuyên ngành lập trình ứng dụng).
– Anh văn trình độ B (hoặc tương đương) trở lên, đủ khả năng đọc hiểu tra cứu tài liệu.
– Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình .NET 2010 như VB.NET, ASP.NET, C#.NET, … và cơ sở dữ liệu SQL Server
– Sử dụng thành thạo các công cụ để phát triển ứng dụng như Mindjet MindManager 2012,

– Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Project 2010, …
– Có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu và sáng tạo trong công việc.
– Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm về phát triển và triển khai phần mềm quản lý SXKD, ưu tiên đã từng gia dự án ERP.

Xem thêm: https://itviec.com/it-jobs/software-developer-net-asp-net-c-duoc-danapha-0309

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên