PHP Guru (5 Urgent!)

Chuyên Môn Của Bạn

– Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành IT
– Có kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework PHP: CakePHP, Zend, CodeIgniter, Yii, Symfony, Laravel, Phalcon
– Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax), Bootstrap, JSON, XML
– Hiểu biết về MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, DesignPattern
– Có kinh nghiệm làm việc với MySQL hoặc NoSQL (MongoDB)
– Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN
– Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile
– Viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ maintain, tuân thủ chặt chẽ convention
– Tương tác với nhiều resources, nhiều dạng database
– Viết SQL tối ưu, không bị SQL Injection
– Thiết kế database phù hợp yêu cầu, tối ưu cho performance
– DRY và code reuse
– Biết NodeJS, jQuery, AngularJS, ecmascript 6 là 1 lợi thế

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên