【~$1500】 Android Hacker (10 Opening)

Bạn Sẽ Làm Gì

– Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.
– Xây dụng các apps trên Android, tìm hiểu các công nghệ mới.
– Tham gia vào thiết kế và review source code.
– Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án.
– Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum.

Chuyên Môn Của Bạn

– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Android, thành thạo việc sử dụng IDE để phát triển (Eclipse, Android Studio)
– Nắm vững OOP và các giải thuật cơ bản: tìm kiếm
– Nắm được thông tin các phiên bản android gần đây từ version 4.0 tới hiện tại (những sự kiện chính, những kỹ thuật mới)
– Biết và sử dụng được các design pattern của android (adapter, singleton)
– Có hiểu biết về server
– Có khả năng thiết kế hệ thống (flow design, detail design, sequence diagram design)
– Có khả năng đọc hiểu nắm bắt flow dự án và nắm bắt code của người khác nhanh.

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên