【~$1500】 IT Trainer PHP / Android (10 Urgent!)

The Job

– Tham gia vào training cho Interns, Freshers … về ngôn ngữ lập trình/nền tảng (Ruby, PHP, iOS, Android, Java, …) theo nội dung training của Công ty
– Tham gia vào quản lý nhóm học viên, xây dựng và cập nhật nội dung training
– Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản hoặc các dự án nội bộ trong Công ty
– Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum

Your Skills and Experience

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ / nền tảng sau: Ruby, PHP, Java, C#, Android, iOS, … và sẵn sàng học ngôn ngữ lập trình mới phục vụ cho quá trình training
– Có kinh nghiệm làm trainer là một lợi thế
– Yêu thích công việc training, mong muốn được truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho học viên. Có khả năng thuyết trình, truyền đạt cảm hứng cho học viên
– Tư duy thuật toán tốt, có hiểu biết về DI, OOP, MVC Framework, ORM, RESTful, Design Patterns, …
– Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN, Ant, Maven, …
– Thao tác tốt với một trong các Database: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, …
– Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile
– Khả năng tuy duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao
– Vui vẻ, hòa đồng, yêu thích các hoạt động tập thể và có khả năng khuấy động phong trào tập thể, tạo môi trường thoải mái cho trainee

Xem chi tiết: https://itviec.com/jobs/framgia-1500-it-trainer-php-android-10-urgent-1328

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên