Tuyển QA Engineer/Team Lead (Web, Mobile)

The Job

 We are looking for a self-motivated and highly organized QA engineer/team lead who can be responsible for all aspects of test engineering and validation of their features within our team. This will include working closely with the the team (testers, software engineers and project managers) , as well as the customer if required.
The successful candidate should have proven team leading skills and be confident in managing and growing the test team.

Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ sư/Trưởng nhóm QA chuyên nghiệp hoặc có mong muốn hướng tới sự chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến và quyết tâm cao cho công việc. Công việc này sẽ phải làm việc chặt chẽ với cả nhóm (tester, kỹ sư phần mềm và quản lý dự án) cũng như với khách hàng khi có yêu cầu.
Ứng viên phù hợp là người chứng minh được kỹ năng lãnh đạo nhóm và tự tin trong việc quản lý và phát triển nhóm tester.

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên