Khai giảng khóa học Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp: ST16

 Tuesday, 19/12/2017

Khai giảng khóa học Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp: ST16

Học nhanh, có việc ngay. Học chính thức: 20/12 Còn 03 chỗ. Đăng ký ngay: http://iviettech.vn/dang-ky Hôm qua 18/12, iViettech đã tiến hành khai giảng khóa học Kiểm thử phần mềm […]

Học nhanh, có việc ngay.
Học chính thức: 20/12
Còn 03 chỗ. Đăng ký ngay: http://iviettech.vn/dang-ky

Hôm qua 18/12, iViettech đã tiến hành khai giảng khóa học Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp khóa ST16. Đây là khóa học nhằm đào tạo ra các Tester chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu tại các công ty phần mềm hiện nay.

Tham gia khai giảng, các học viên được chia sẻ về nghề nghiệp, cách làm thế nào để học tốt, để thành công.

Các học viên tham dự khai giảng cũng chia sẻ về mục tiêu của mình, cũng như quyết tâm để hoàn thành mục tiêu ấy.

100% học viên tốt nghiệp khóa học này tìm được việc làm tại các công ty phần mềm lớn ở Đà Nẵng như Logigear, FSOFT, Sioux, Axon Active, DTT…

Đặc biệt năm 2017, iViettech đã bổ sung phần Automation Testing như một môn học chính trong khóa học này nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm thử tự động ngày càng tăng từ các công ty phần mềm.

Học chính thức: 20/12
Còn 03 chỗ. Đăng ký ngay: http://iviettech.vn/dang-ky

Xem chi tiết khóa học: http://iviettech.vn/chuong-trinh-d…/48-software-testing.html

Một số hình ảnh buổi khai giảng:

Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp dành cho học viên

Giáo vụ phổ biến các qui định học tập và hỗ trợ việc làm dành cho học viên

Giáo viên hướng dẫn cách làm thế nào để học tốt

Các học viên chia sẻ mục tiêu khi tham gia khóa học và thể hiện quyết tâm đạt được mục tiêu ấy.

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên