Khóa học Lập trình cơ bản: Học chính thức 14/04. Còn 03 chỗ.

Khóa học dành cho người mới bắt đầu. “Cơ bản về lập trình” nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình cũng như các kỹ năng cần thiết để học viên có thể tiếp cận với các khóa học lập trình chuyên nghiệp. Từ đó xây dựng và phát triển nghề nghiệp cho mình.

Cùng với sự bùng nổ về nhu cầu lập trình viên để cung cấp cho ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển mạnh nhiều sinh viên các ngành khác như Kỹ thuật mạng, Điện tử viễn thông, Kinh tế, Ngoại ngữ v.v… rất mong muốn chuyển sang làm việc trong ngành phần mềm.

Trở ngại của các bạn khi chuyển sang học lập trình chuyên nghiệp là chưa có kiến thức cơ bản về lập trình. Khóa học này sẽ giúp các bạn. Khóa học cũng giúp các bạn sinh viên CNTT muốn ôn lại kiến thức lập trình để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Khai giảng: 10/4. Đăng ký: http://iviettech.vn/dang-ky

Xem chi tiết khóa học: http://iviettech.vn/chuong-trinh-dao-tao/5986-co-ban-ve-lap-trinh.html

Khai giang Lap trinh co ban

Comments