Lập trình Android: Học chính thức 08/04. Còn 03 chỗ.

Khóa học Lập trình Android trang bị kiến thức, kỹ năng về ngôn ngữ lập trình, cách xây dựng ứng dụng, phương pháp làm việc để giúp bạn trở thành một Lập trình viên Android chuyên nghiệp sẵn sàng làm việc tại các công ty phần mềm.

Học viên tốt nghiệp khóa học này được tuyển dụng và làm việc tại các công ty phần mềm như AsianTech, SmartDev, Công ty phần mềm máy tính Nhật Bản (JSC), Toàn Cầu Xanh, Axon, Tinh vân…

Với hơn 75% thiết bị di động trên thế giới chạy hệ điều hành Android nên nếu bạn có kỹ năng về Lập trình Android thì sẽ có lợi thế không nhỏ trong việc phát triển ứng dụng di động cũng như các Game cho di động.

Đã khai giảng. Học chính thức: 08/4 – Suất học: Tối 3-5-7.

Đăng ký ngay: http://iviettech.vn/dang-ky

Xem chi tiết chương trình: http://iviettech.vn/chuong-trinh-dao-tao/43-lap-trinh-android.html

Khai giảng lập trình Android

Comments